Warsztaty i szkolenia psychologiczne
logo szkolenia coaching współpraca klienci trener kontakt
specjalizacja
Szkolenia grupowe dla menadżerów i pracowników
na zlecenie firm i instytucji

Szkolenia z zakresu psychologii przewodzenia, zarządzania
i kierowania oraz efektywnego zarządzania sobą w czasie

Szkolenia z zakresu obsługi klienta

Szkolenia z zakresu umiejętnoci interpersonalnych,
kształtowania kontaktów i związków międzyludzkich

Szkolenia dla asystentek i sekretarek

Szkolenia dla trenerów
Warszawa ul. Nowolipki 4/20 tel. 0 602 71 72 26 dagmara@arkanatraining.pl